Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma

Als je ons verkiezingsprogramma wilt downloaden, vind je onderaan deze pagina een link. Ook kun je de verschillende hoofdstukken uit ons programma lezen in de...

Lees meer
ringmus

Samenvatting

Samen naar een eerlijk en duurzaam Weert

Lees meer
Kansen voor iedereen

Kansrijke gemeente

GroenLinks wil dat iedereen de kans krijgt om te zijn wie hij of zij wil zijn. Waar het niet uitmaakt waar je geboren bent. Of je ouders praktisch of...

Lees meer
woningen leuken

Duurzame gemeente

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking...

Lees meer
heerenboeren

Gezonde gemeente

Voldoende groen en natuur is onmisbaar voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van mens en dier. GroenLinks koestert...

Lees meer
rolstoel

Zorgzame gemeente

Ieder mens heeft politieke, economische en sociale rechten en heeft recht op voedselzekerheid, vrijwaring van armoede en bescherming tegen uitbuiting. Het gaat...

Lees meer
leefbaar weert

Leefbare gemeente

GroenLinks wil eerlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. GroenLinks stuurt actief aan op de bouw van sociale huur- en sociale koopwoningen. Daarnaast...

Lees meer
levendig weert

Levendige gemeente

De kracht van Weert ligt niet alleen in het bourgondische, de mooie historische panden, en de prachtige natuur, maar ook in de creativiteit en talenten van al...

Lees meer
financiele overweging

FINANCIËN OP GROEN

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal investeren samen in een stevige lobby om meer groene werkgelegenheid naar deze regio te halen. Door te investeren in...

Lees meer