GroenLinks wil dat de gemeente Weert minder geld besteedt aan projecten die alleen maar gaan over de buitenkant of om Weert “op de kaart te zetten”. Als de gemeente geld geeft aan vrijwilligersorganisaties maar vooral aan professionele organisaties (hier vallen ook De Risse en Punt Welzijn onder) moeten prestatieafspraken worden gemaakt op sociaal en/of groen gebied. Hierover wordt vervolgens ook verantwoording afgelegd. De gemeente Weert geeft geen geld meer uit aan dure projecten waar inwoners geen behoefte aan hebben en waar geen prestatieafspraken tegenover staan. GroenLinks wil dat de gemeente een lerende organisatie wordt. GroenLinks wil dat de lokale rekenkamer beleid vooraf en achteraf onderzoekt en dat de aanbevelingen worden overgenomen. Zo kan het verspillen van gemeenschapsgeld in de toekomst worden voorkomen.

De gemeenteraad moet ook kritisch zijn op haar eigen uitgaven. De maximale vergoeding voor raadsleden en wethouders is vastgelegd in wettelijke richtlijnen en GroenLinks vindt dat deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

GroenLinks vindt dat alle leges kostendekkend moeten zijn, maar ook niet hoger dan dat.

De hondenbelasting mag in Weert dalen naar een vast bedrag per hond per jaar. Het geinde geld voor de hondenbelasting moet geheel ten goede komen aan honden-ravot-terreinen of aan het bestrijden van overlast door hondenpoep.

De Onroerend Zaakbelasting mag in Weert licht stijgen.

De afvalstoffenheffing in Weert moet een variabel deel krijgen.

GroenLinks wil onderzoeken of de rioolheffing verminderd kan worden voor huishoudens die geen hemelwater meer lozen op het riool en minder dan 10% van hun perceel belegd hebben met tegels of bestrating.

De gemeente Weert investeert in reserves voor het sociaal domein, de energietransitie en vergroening.

Inwoners worden van harte uitgenodigd om mee te denken over slimme besparingen.