Eerlijk, duurzaam en verbindend: dat zijn de waarden die bij GroenLinks centraal staan bij alles wat we doen. Wij werken samen, over gemeentegrenzen, provinciegrenzen, landsgrenzen en de grenzen van politieke partijen heen.

GroenLinks is een beweging van onderop. Wij zien erop toe dat iedereen kan meedoen. Wij stimuleren alle ideeën die eerlijkheid en duurzaamheid in de regio bevorderen. GroenLinks wil dat Weert een Ja-gemeente wordt, die openstaat voor vernieuwing en bewonersinitiatieven.

Samen met alle inwoners gaan we voor een eerlijke, duurzame en gezonde toekomst, waarbij de natuur, de economie en het welzijn van mensen hand in hand gaan. We focussen op wat mensen wél kunnen. Professionele zorg is voorhanden als dat nodig is. We maken gebruik van de vaardigheden en de kracht van ál onze inwoners. Deze zetten we in om uitdagingen op het gebied van taal, armoede, eenzaamheid en uitsluiting te overwinnen.

We voeren een actief huisvestingsbeleid om op korte termijn betaalbaar, duurzaam en eerlijk wonen mogelijk te maken. Van leegstaande panden maken we bijvoorbeeld kleine, energieneutrale woon- en werkeenheden. Nooit mag kwetsbare natuur opgeofferd worden voor woningbouw.

GroenLinks zet in op verduurzaming van de landbouw en zorgt ervoor, dat het buitengebied van Weert een aantrekkelijke omgeving wordt voor iedereen.

Het centrum van Weert wordt het bruisend hart van een gezonde groene regio. Goed bereikbaar per fiets en openbaar vervoer. Jongeren en nieuwkomers geven het cultuuraanbod een nieuwe impuls. Duurzame startups en sociale ondernemers krijgen de ruimte in het centrum van Weert. Ondernemers zetten innovatie in om te werken aan duurzaamheid.

Dit is de gemeente die wij willen zijn. En dat willen we samen met alle inwoners bereiken. Met bevlogenheid, inzet en creativiteit. Met optimisme en strijdvaardigheid. Doe met ons mee en stem GroenLinks!