Nieuws

College B&W Weert gaat voorbij aan signaal gemeenteraad

Begin oktober heeft GroenLinks Weert schriftelijk vragen gesteld aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders inzake mogelijke schaliegasboringen binnen de gemeente Weert. GroenLinks was dan ook zeer blij met het feit dat op 6 november jl. de gemeenteraad van Weert zich unaniem heeft uitgesproken tegen de winning van schaliegas en bovendien de gemeente Weert uitriep tot schaliegasvrije gemeente.

Lees onze schriftelijke vragen!

GroenLinks Weert blij met schaliegasvrij Weert

In de gemeenteraadsvergadering van 6 november waarin de begroting 2014 werd besproken, is door Weert Lokaal, PvdA, SP, D66 en Fractie van de Loo een motie ingediend in het kader van schaliegas. De motie komt snel nadat GroenLinks Weert op 6 oktober jl. een brief aan het college en de raad heeft verzonden over Weert als potentiële schaliegas locatie.

Lees verder

GroenLinks wil schaliegasvrij Weert

GroenLinks Weert wil dat de gemeente Weert zich uitspreekt tegen schaliegas. Weert zou een schaliegasvrije gemeente moeten zijn, in navolging van vele andere gemeenten die zich schaliegasvrij hebben verklaard.

Lees verder

Pagina's