Dit jaar valt de Natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek op 4 en 5 november 2022. Een mooie kans om kennis te maken met groen vrijwilligerswerk en je samen met anderen in te zetten voor een stukje natuur bij jou in de buurt.

Zet je in voor de natuur dichtbij huis! Met het herstel van Tungelerwallen of Schaapsdijk in de buurt, kan jij al een steentje bijdragen! 

Iedereen kan meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als je geen ervaring hebt met klussen in de natuur. Het is een mooie manier om kennis te maken met het werken in de buitenlucht en iets te doen voor natuur en landschap in Nederland. De activiteiten op de Natuurwerkdag bestaan uit kleinschalige onderhoudswerkzaamheden zoals zagen, snoeien, hooien, schoonmaken van paden en poelen, knotten van wilgen, verwijderen van riet, bloembollen planten en insectenhotels maken. Samen dragen deelnemers bij aan meer biodiversiteit in de natuurgebieden en in eigen buurt. 

Zien wij je daar? 

https://www.natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus