Op 13-jarige leeftijd ben ik gaan voetballen bij een "betaald voetbal-organisatie" en in de jeugdelftallen onder 15 en 18, heb ik oranje mogen vertegenwoordigen. Doordat ik vanaf jonge leeftijd aan topsport deed, kon ik kennis en ervaring opdoen met de culturele mix van mensen met verschillende afkomsten in onze mooie maatschappij. Ik kwam op jonge leeftijd in aanraking met verschillen in denkwijzes, scholing en financiële mogelijkheden. Ondanks alle verschillen gold er maar één regel in het betaald voetbal: "1 team, 1 taak!"

Op mijn 20ste heb ik afscheid genomen van het profvoetbal. Ik ben op een lager niveau gaan voetballen en ik ben trainer/coach geworden bij de jeugd. Zo kreeg ik de kans om me verder te ontwikkelen; werken met jongeren en jongvolwassenen, ontwikkelen van talent, ik heb deze kans met beide handen aangegrepen!

Eerst werd ik project- en activiteitenbegeleider bij een justitiële jeugdinrichting en later werd ik ook actief op scholen, buurthuizen en bij organisaties die zich inzetten voor jongeren. Sinds 2019 ben ik eigenaar van de onderneming "YO'R FLOW" die zich inzet voor al het hierboven genoemde. Onze Ooster- en Zuiderburen hebben ook al kennis gemaakt met projecten van "YO'R FLOW". Alles wat ik jong heb geleerd, alle praktijkervaring die ik opdeed, kan ik toepassen in het werk dat ik doe.

Een jaar geleden hoorde ik geluiden uit mijn eigen wijk die me aan het denken zetten; jongeren hadden niet veel te doen. Ik heb toen in korte tijd een voetbaltoernooi georganiseerd met de titel "COPA WEERT". Heel basic. Maar er kwamen meer dan 60 jongeren op af, voornamelijk uit de wijk Keent. Doordat de wijk zo goed reageerde op dit initiatief, heb ik dit jaar een tweede editie georganiseerd. Opnieuw werden de verwachtingen overtroffen. Er hebben meer dan 140 jongeren en jongvolwassenen deelgenomen aan het toernooi. Er deden zelfs teams uit de randstad en België mee!

Een gemeenteraadslid hoorde ervan en heeft mij vervolgens voorgedragen om deel te nemen aan een werkgroep die ervoor moest zorgen dat er een Cruyff Court in Weert kwam, op de juiste locatie. En dat is gelukt!

Op deze manier ben ik met de politiek in Weert in aanraking gekomen. Ik heb voor het eerst gebruik gemaakt van het spreekrecht in een commissievergadering. Al deze ontwikkelingen en nieuwe ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik mij nu ook op politiek vlak wil inzetten voor de inwoners van de gemeente Weert.

Ik sta voor eerlijkheid, inclusiviteit, en een duurzame gezonde samenleving. Ik ben een echte verbinder, een echte GroenLinkser! Ik vind het belangrijk dat iedereen met deze waarden in de regio Weert moet kunnen stemmen op GroenLinks!

1 team en dus 1 taak..

Ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geaardheid, kleur, leeftijd, denkwijze, financiële status en of "anders zijn".

1 team kan meerdere taken aan, sta je alleen, dan lukt maar 1 taak.

Begrip, respect en gezond inlevingsvermogen zorgen voor een team.

"1 team.. 1 taak..!"