Anita Hartholt, voorzitter van GroenLink Limburg, leidde de vergadering. Bij de mededelingen stonden we kort stil bij de Europese Verkiezingen en het belang ervan. Het campagneteam vraagt ons zoveel mogelijk mensen te verwijzen naar deze website. Vervolgens stond Anita stil bij de wijze waarop wij graag samen vergaderen. Ook gaf Anita aan welke kaders er binnen GroenLinks gelden en vanuit welke kernwaarden wij werken: duurzaam, sociaal en verbindend.

Jeroen Berben bracht vervolgens verslag uit namens het bestuur. De kascommissie deed dat over haar controle van het financieel jaarverslag en vervolgens stelden we de begroting voor 2024 vast. GroenLinks regio Weert is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wel kon het bestuur in deze ALV José Meijer voordragen als nieuwe afdelingsvoorzitter van GroenLinks regio Weert. José vertelde dat ze al geruime tijd actief is als voorzitter van PvdA Weert en omdat ze sterk gelooft in de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA is ze een poosje terug ook lid geworden van GroenLinks. Na het beantwoorden van vragen van de aanwezige leden werd José door een zeer ruime meerderheid gekozen. We wensen José heel veel succes toe in deze nieuwe rol!

Vervolgens deelde Tavinho Karg een terugblik en vooruitblik met de aanwezige leden over zijn raadswerk in Weert en Marieke Manders deed hetzelfde over haar raadswerk in Nederweert. We sloten de ALV af met een korte presentatie van Geert Gabriels over zijn werk in de Tweede Kamer. Geinspireerd door de passie waarmee GroenLinks op verschillende niveaus strijdt voor haar idealen keerden de aanwezige leden na afloop weer huiswaarts.