Zo werd de begroting voor 2022 goedgekeurd, en werden er nieuwe bestuursleden benoemd. Sory Yenissa is toegetreden tot het bestuur en Jeroen is voorzitter geworden. Femke heeft haar rol als secretaris weer opgepakt.

De vergadering begon met een verantwoording door het bestuur. Er werd aan de hand van foto's teruggekeken naar wat er zoal is gebeurd sinds de laatste ALV. En dat is niet niets geweest.

De verantwoording door Tavinho en Marieke hebben we gedaan aan de hand van een quiz waarbij de leden konden kiezen welk antwoord klopte; het rode, het gele of het groene antwoord. Dit leverde uiteindelijk twee winnaars op: Sylvia Kuipers voor Nederweert en Sara Latrache voor Weert!

We sloten de vergadering af met een drankje. Wat was het fijn om weer even lekker samen te zijn!