Er heerst al een tijd een kwestie rond de lift bij het treinstation in Weert. Deze werkt vaak niet of niet naar behoren. Onze fractievoorzitter had hier enkele vragen voor en deze zijn ingediend. Kijk hier verder wat de uitkomst is. 

Primair is ProRail aan zet om de lift te repareren c.q. te vervangen. De gemeente heeft hierin feitelijk geen rol, maar ziet het belang van een toegankelijk stationsgebouw. Tot op heden heeft de gemeente vanuit ProRail nog geen concrete planning ontvangen. Zij verwachten hier binnen afzienbare tijd reactie op.