De werkgroep GroenLinks Weert heeft met zeer veel belangstelling kennisgenomen van de Landbouwvisie Weert - Samen werken aan diversiteit en kwaliteit: Niet meer, maar beter. GroenLinks Weert waardeert het zeer dat de gemeente Weert actief wil sturen op de zo noodzakelijke verduurzaming van de landbouw binnen de mogelijkheden die zij daartoe heeft.

Echter, GroenLinks had ook een aantal kritische kanttekeningen en daarom hebben we het college op 6 mei een brief gestuurd. Hierin geven wij aan dat het de hoogste tijd is om met alle partijen te onderkennen dat er minder geproduceerd moet worden en dat er meer aandacht moet komen voor de kwaliteit van ons voedsel. De overheid zal dit bewustzijn moeten creëren zodat er uiteindelijk een eerlijke prijs voor een goed lokaal product betaald kan gaan worden. 

De werkgroep GroenLinks Weert is ervan overtuigd dat het goede contact tussen de gemeenten Weert en Nederweert en alle betrokken partijen het streven naar een duurzame landbouw mogelijk maakt. Zij wil graag met de gemeente Weert in gesprek over hoe zij haar voortrekkersrol kan invullen.