WAT VERWACHTEN WE VAN EEN GROENLINKS-FRACTIELID? 

· Een visie op beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de kernwaarden van GroenLinks, te weten: groen, eerlijk en inclusief; 

· Resultaatgericht, maatschappelijk betrokken, initiatiefrijk, constructief, creatief en in staat om in overleg met fractiegenoten keuzes te maken; 

· Iemand die midden in de samenleving staat, goed kan netwerken, gemakkelijk benaderbaar is en zich helder en begrijpelijk kan uitdrukken zowel op social media als richting de pers; 

· Voldoende tijd (15 à 20 uur per week, vooral ’s avonds) voor het raadswerk en voor bijbehorende partijactiviteiten; 

· Lid van GroenLinks of bereid dit te worden. 

WAT LEVERT HET FRACTIEWERK OP? 

· Binnen de gemeente Weert of Nederweert kun je werken aan je idealen en meebeslissen over de toekomst van jouw gemeente; 

· Je bouwt een divers netwerk op, je leert niet alleen je eigen regio veel beter kennen maar je kunt ook leren hoe GroenLinks thema’s aanpakt in andere gemeenten; 

· Binnen de fractie ben je onderdeel van een team: je leert wat je sterke kwaliteiten zijn en hoe je die effectief kunt inzetten, je leert omgaan met kritiek en je leert afgewogen te oordelen en verantwoordelijkheid te nemen; 

· Je ontwikkelt niet alleen je kennis maar ook bijvoorbeeld je debat-, presenteer-, en onderhandelingsvaardigheden; 

· Binnen GroenLinks zijn er vele mogelijkheden om anderen te inspireren en jezelf te laten inspireren. 

Een raadslid of commissielid krijgt een financiële vergoeding. Bij GroenLinks kennen we een afdracht regeling. Precieze informatie hierover krijg je tijdens de gesprekken.

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Voor vragen over deze advertentie of de procedure kun je contact opnemen met de voorzitter van de kandidatencommissie, Dwayne Heuvelmans via 06 11 41 91 59 of dwayne.heuvelmans@gmail.com

Reageren kan door uiterlijk 27 juni 2021 een email mét motivatiebrief én CV te sturen naar kandidatencommissie@groenlinksregioweert.nl

· Als je graag in aanmerking komt voor een van de hoogste plaatsen op de lijst, vragen we je twee referenties op te geven (naam, e-mail en telefoonnummer) zodat de kandidatencommissie extra informatie over jouw kwaliteiten kan inwinnen. 

· Als je GroenLinks in Weert of Nederweert wilt steunen vanaf een lagere plaats op de kieslijst, vragen we je aan te geven hoe hoog je ongeveer op de kandidatenlijst wilt staan. 

PROCEDURE

De kandidatencommissie beoordeelt de motivatiebrieven en zal trachten zich een beeld te vormen van de kandidaten door te zoeken op het internet en op sociale netwerken. Met alle kandidaten zal een gesprek gevoerd worden over integriteit en ambitie. 

Voor de hoogste plaatsen zal een gesprek volgen over je geschiktheid voor het raads- en fractiewerk en kan, indien nodig, een tweede gesprek volgen. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 3 t/m 10 juli. 

Nadat de kandidatencommissie de conceptlijst heeft vastgesteld zal het afdelingsbestuur van GroenLinks regio Weert de lijst voorleggen aan de leden. Zij zullen de kandidatenlijsten in november 2021 definitief vaststellen in het kader van een Algemene Ledenvergadering.