Uitgelicht

Het nieuwe gemeentehuis van Weert: nieuwe kans tot een goede verhouding met de Weerter burger
Het nieuwe gemeentehuis van Weert: nieuwe kans tot een goede verhouding met de Weerter burger

GroenLinks Weert wilt een open en toegankelijke gemeente die luistert naar haar inwoners. GroenLinks wil een actieve overheid, die de toegang tot goede collectieve voorzieningen garandeert. Een selectieve overheid, die burgers de ruimte geeft om zelf actief te zijn in hun eigen buurt of wijk. 

 

 

 

 

 

 

 

GroenLinks streeft naar een open samenleving, waarin wederzijds respect bestaat tussen alle mensen. Iedereen telt mee. Ieder mens heeft het recht zich te ontwikkelen en ontplooien. Daar waar iemand het niet alleen kan, krijgt hij/zij hulp van anderen of ondersteuning van de overheid.GroenLinks wil deze hulp en ondersteuning bevorderen. Voor GroenLinks Weert is de burger geen publiek, maar staat deze centraal. Zo moet ook de gemeente Weert opereren, vindt GroenLinks Weert. 

Daarom wil GroenLinks Weert dat:

  • De gemeente Weert luistert naar haar inwoners en stimuleert burgeriniatieven. Een eerste stap is vereenvoudiging van regelgeving voor burgerinitiatieven. 

  • Burgers worden veel meer betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

  • De gemeente Weert bevorderd hulp en ondersteuning voor mensen die het echt nodig hebben.