Weert, plek van ons allemaal

GroenLinks wil gezonde gemeentelijke financiën. Progressieve en groene hervormingen zijn de beste manier om de gemeentebegroting op orde te krijgen. Ook de vergrijzing in de gemeente en de leegloop van kerkdorpen vraagt om een duidelijke visie. De uitdagingen van de gemeente Weert bieden de kans om de omslag te maken naar een duurzame economie

GroenLinks wil hervormingen die niet alleen geld opleveren, maar die ook goed zijn voor het milieu en de werkgelegenheid. Waar dat kan, wilGroenLinks bezuinigen bijvoorbeeld door een afgeslankt gemeentebestuur. Er zijn investeringen nodig; bijvoorbeeld in de groene economie en de zorg. Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen zoals energiebesparing, maakt GroenLinksaantrekkelijker. We werken tegelijkertijd aan meer solidariteit en een groene toekomst.

GroenLinks Weert wil:

  • Investeren in de stad met revolverende fondsen, in plaats van het inzetten van subsidie als eenmalige gift. Dat betekent, dat er efficiënter gebruikt gemaakt wordt van de beschikbare gelden, zodat deze vaker ingezet kunnen worden en rendabeler zijn.
  • Naast voldoende aandacht voor vergrijzing verliezen we de ontgroening niet uit het oog.
  • Investeren in voorzieningen voor jeugd en jong volwassenen (16-25 jr.).
  • Wonen boven winkels stimuleren en ondersteuning bieden in o.a. vergunning en regelgeving.
  • Behoud van wijk‐ en ontmoetingscentra en stimuleren van onderzoek naar nieuwe exploitatie mogelijkheden om voorzieningen in stand te houden.
  • ​GroenLinks zet actief in op de uitvoering van planvorming zoals uitgewerkt in de woonvisies voor de verschillende wijken.