Veilige leefomgeving

Vrijheid is van groot belang in een moderne open samenleving. Er zijn ook grenzen: geen geweld, geen discriminatie, geen geloofsdwang. GroenLinks wil dat mensen zich in hun eigen buurt veilig blijven voelen.

Wat wil GroenLinks Weert:

  • Weert gaat experimenteren met een legale, gemeentelijke wietplantage waar onder toezicht van de gemeente hennep wordt geteeld. Hiermee gaan we onveilige situaties in woonwijken en georganiseerde drugscriminaliteit tegen. 
  • Met bewoners, woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties worden heldere afspraken gemaakt over onderhoud en beheer, over toezicht op naleving van regels en over bestrijding van overlast. Voor zover deze voor een wijk nog niet bestaan.
  • Ten aanzien van veiligheid en criminaliteit wordt, naast handhaving, geïnvesteerd in preventie en sociale aanpak.
  • Jaarlijks is er in iedere wijk een wijkschouw: kinderen, de wijkorganisatie, politie, jeugdwerkers en ambtenaren schouwen de wijk op kindvriendelijkheid & (sociale) veiligheid.
  • Voor problemen tussen jongeren én omwonenden is er jongeren‐buurtbemiddeling.
  • Het ophangen van beveiligingscamera’s wordt zeer terughoudend toegepast.
  • Intensieve aandacht is nodig voor huiselijk en seksueel geweld.