Schone energie

GroenLinks wil per definitie kiezen voor schone energie. 'Oude' energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op. Steeds meer mensen wekken hun energie op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven en wil dat gemeenten duurzame energie de ruimte geven. 

Daarom wil GroenLinks Weert:

 • Particulieren worden ondersteund bij het isoleren van hun huis, de aanschaf van zonneboilers en zonnepanelen.
 • Er komen financiële middelen voor energiezuinig wonen voor huurders en eigenaren.
 • Woningbouwcorporaties en (semi-)overheidsinstellingen aanzetten tot duurzaam bouwen.
 • Het stimuleren van duurzame energieprojecten en initiatieven binnen de gemeente, middels revolverende fondsen in plaats van subsidies.
 • In 2018 heeft Gemeente Weert een CO2‐neutrale gemeentelijke organisatie.
 • De Gemeente Weert bespaart in de periode 2014-2018 in totaal 20% op haar openbare verlichting, onder meer met gedimde verlichting en actieve wegmarkering met LED-verlichting in het buitengebied.
 • De Gemeente Weert wordt Fair Trade gemeente.
 • Met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bevordert de gemeente het duurzaam produceren en consumeren, zowel binnen haar eigen organisatie als onder burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in de Gemeente Weert.
 • Ondernemers en burgers stimuleren tot groene investeringen.
 • Er komt een duurzaamheidsmonitor voor alle ondernemers in de gemeente.
 • De Gemeente Weert start met een energiemonitor, die inzicht geeft in het totale energieverbruik van de gemeente.
 • De Gemeente Weert ondersteunt en faciliteert lokale duurzame initiatieven zoals bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnepanelen.
Duurzame energie
Duurzame energie