Natuur

Een groene stad is een leefbare stad. En een groene stad is een stad met biodiversiteit. Daarom moet groen worden behouden en versterkt. Dat geldt in de stad, maar ook in het buitengebied. Door inzet op stedelijk groen wordt het buitengebied de stad in getrokken en ontstaat er samenhang tussen stad en buitengebied. Er is een openbare ruimte met een aangename, veilige verblijfssfeer. Met ruimte voor wandelen, fietsen, spelende kinderen en groen. Grote terughoudendheid is nodig voor wat betreft nieuwe bedrijventerreinen, kantoorlocaties, wegen en spoor; zeker als natuur en groen worden aangetast.

Knotwilgen

GroenLinks Weert wil:

  • De groene ruimte in en rond de stad wordt beschermd en waar het kan uitgebreid.
  • Er wordt blijvend geinvesteerd in de natuurgebieden rondom Weert. Weert is en blijft de groenste stad van Europa. 
  • Het Groen Structuurplan wordt verder uitgewerkt en actief uitgevoerd.
  • Voortzetten en uitbreiden van bomenproject van de gemeente. Meer bomen in de openbare ruimte onder het motto: “Een boom voor elke inwoner”.
  • Organisaties die zich inzetten voor groen en duurzaamheid krijgen een structurele positie.