Goede zorg

Zorg voor iedereen die dat nodig heeft, moet veel beter georganiseerd en gestimuleerd worden. Menselijke zorg zonder overbodige bureaucratie. Hoe kunnen we de zorg verbeteren en de kosten reduceren? GroenLinks gaat de uitdaging aan om zorg op een andere manier te organiseren in de Gemeente Weert.

Daarom wil GroenLinks Weert:

  • Laagdrempelige woon-, zorg- en welzijnsdiensten.
  • Uitgebreide vrijwilligers‐ en mantelzorg ondersteuning. Bijvoorbeeld: het organiseren van respijtzorg (een vrijwilliger neemt de zorg voor de partner/kind/ouder even over,) zodat de mantelzorger zich een middag kan ontspannen en uit de zorg is.
  • Meer aandacht voor patiënten en hun familieleden.
  • Een goed bereikbaar zorgloket, dat 80% van de vragen zelf kan beantwoorden en zorg kan regelen zonder ingewikkelde indicatie en bureaucratie.
  • In iedere wijk een wijkzorgsysteem (zorgcirkels). Dit bestaat uit een team van huisarts, professionele thuiszorg, vrijwillige thuishulp, psychiatrisch verpleegkundige steun en klussendiensten.
  • Betaalbare zorg, hulpmiddelen voor in huis, reismogelijkheden per OV of deeltaxi. Eigen bijdragen naar draagkracht, zodat zorg toegankelijk blijft voor iedereen.
  • Goede ondersteuning voor alle mensen die vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten.
  • Een sluitend netwerk voor kwetsbare ouderen, zoals 85+ers, mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of andere aandoeningen.
Goede zorg is mensenwerk