Goed onderwijs

GroenLinks gaat voor goed onderwijs. Ondanks dat de gemeente hierin maar een beperkte rol heeft, kunnen we ons wel inzetten voor betere scholing faciliteiten. Een school is een plek waar kinderen zich thuis moeten voelen, een school die niet alleen voor de reguliere schooltijd is bedoeld. GroenLinks is voorstander van meer toegankelijke brede scholen, welke bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Daarnaast vinden we het ook belangrijk, dat er voldoende mogelijkheden zijn in het voortgezet beroepsonderwijs.

Wat wil GroenLinks Weert:

  • Nieuwe onderwijsstromen naar Weert halen, zodat Weert een aantrekkelijke stad blijft voor alle soorten scholieren en studenten.
  • Passende huisvesting voor (basis)scholen, die aansluit op passend onderwijs.
  • Multifunctionele inzetbaarheid van schoolgebouwen in de wijk.
  • Meer samenwerking binnen brede scholen.
  • Kinderen met verschillende achtergronden gaan samen naar school. Scholen zijn een afspiegeling van de buurt. Zo komt er één aanmeldmoment voor alle scholen en is de gemeente actief betrokken bij de schoolkeuzevoorlichting.
  • Het onderwijshuisvestingsprogramma geeft voorrang aan gebouwen met de slechtste onderhoudsstaat.
  • Voor- en naschoolse educatie is beschikbaar voor alle kinderen.
  • Peuterspeelzalen en kinderopvang gaan samen.
  • De Gemeente Weert investeert in haar relatie met het beroeps‐ en hoger onderwijs, opdat de potentie van deze opleidingen beter ten goede komt aan de inwoners.
  • De Gemeente Weert stimuleert, dat instellingen voor beroeps- en hoger onderwijs beter samenwerken. Ook betrekt de Gemeente Weert deze instellingen nadrukkelijk bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.