Gemeente Weert

GroenLinks is voorstander van een gemeente als doelmatige en transparante organisatie. GroenLinks wil het gemeentebestuur zo inrichten, dat de organisatie dienstbaar, effectief en efficiënt opereert. Wij staan hierin voor een pragmatische aanpak van die zaken, die we moeten organiseren om Weert als plezierige woon-, werk- en leefomgeving te behouden en te versterken voor de toekomst.GroenLinks wil een krachtig en slank bestuur, met voldoende afspiegeling van de Weerter bevolking.

GroenLinks Weert wil:

  • Meer ruimte voor burgerparticipatie en minder regels.
  • Een goede telefonische en schriftelijke communicatie met de burger.
  • De gemeente is faciliterend en ondersteunend in burgerparticipatie en burgerinitiatieven.
  • Een actief, efficiënt en accuraat opererend Meldpunt Openbare Ruimte.
  • De gemeente moet wijk- en dorpsraden ondersteunen en stimuleren, zodat deze optimaal kunnen functioneren.
  • Er komt een wethouder op Duurzaamheid, Milieu en Natuur in Weert.
Nieuwe gemeentehuis Weert