Duurzaam wonen

We willen Gemeente Weert behouden als plek waar we samen langdurig en plezierig kunnen wonen, werken en leven. Wij maken ons hard voor een duurzame woon-, werk- en leefomgeving binnen de Gemeente Weert. Wij vinden dat alle facetten van wonen, werken en leven in de volle breedte beschikbaar moeten zijn in de Gemeente Weert. De bedrijventerreinen niet verder uitbreiden, maar optimaal benutten. Het platteland moet niet verder worden verwaarloosd. De gemeente Weert moet binnen de bebouwde kom zoeken naar plekken om te wonen en te werken.GroenLinks wil dat woon- en werkplekken beter met elkaar verbonden zijn. Dat vereist stevige sturing door de gemeente.

Wat wil GroenLinks Weert:

  • Passende huisvesting voor alle doelgroepen, sociale huurwoningen en een sociale grondprijs.
  • Faciliteren en ondersteunen van de woningcorporaties.
  • Op een andere manier (duurzaam) naar vastgoed kijken, inzetten op flexibel vastgoed. Meerdere bestemmingen in een gebouw mogelijk maken.
  • Leegstaande winkelpanden in samenwerking met eigenaren een tijdelijke bestemming geven, die ook bijdraagt aan snellere verhuur. Bijvoorbeeld stimuleren van kortlopende contracten en evt. aanvangskortingen.
  • Focus op bestaande bouw, inbreiding vóór uitbreiding. Stimuleren van revitalisering, openbreken bestemmingsplannen. Kwaliteit en goedkoper segment voorop, niet meer richten op kwantitatieve groei.