De mens centraal

GroenLinks wil een actieve overheid, die de toegang tot goede collectieve voorzieningen garandeert. Een selectieve overheid, die burgers de ruimte geeft om zelf actief te zijn in hun eigen buurt of wijk. GroenLinks streeft naar een open samenleving, waarin wederzijds respect bestaat tussen alle mensen. Iedereen telt mee. Ieder mens heeft het recht zich te ontwikkelen en ontplooien. Daar waar iemand het niet alleen kan, krijgt hij/zij hulp van anderen of ondersteuning van de overheid.GroenLinks wil deze hulp en ondersteuning bevorderen.

Wat wil GroenLinks Weert:

  • Voor ons is de burger geen publiek; de burger staat centraal.
  • Gemeente Weert luistert naar haar burgers en stimuleert burgerinitiatieven. Een eerste stap is vereenvoudiging van regelgeving voor burgerinitiatieven.
  • Burgers worden veel meer betrokken bij ontwikkeling van gemeentelijk beleid.
  • De Gemeente Weert bevordert hulp en ondersteuning voor mensen die het echt nodig hebben.
  • GroenLinks zet zich in voor een multiculturele samenleving.