Terwijl ik het inkomen genereerde voor ons gezin, was mijn man er niet alleen voor onze kinderen, hij zette zich ook jarenlang belangeloos in voor een betere samenwerking tussen natuurbeschermers, boeren, jagers, en overheidsorganisaties bij ons in de buurt. Mede dankzij zijn inspanningen gaat het rondom ons huis in Ospel relatief goed met weide- en akkervogels. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor.

Nu onze kinderen de deur uit zijn, voel ook ik de behoefte om mijn focus te verleggen naar mijn eigen leefomgeving. Ik wil een eerlijke, zorgzame en groene samenleving te beginnen bij mij in de buurt.

Sinds ik met mijn gezin in 2004 van Amersfoort naar Ospel ben verhuisd, hoorde of zag ik nauwelijks meer iets van GroenLinks. Wel hoorde ik met enige regelmaat geluiden in mijn omgeving die naar mijn diepste overtuiging schreeuwden om een tegengeluid. Dus wat was er logischer voor mij dan Weertenaren en Nederweertenaren met een “groen hart” dat “links klopt” bij elkaar te gaan brengen?

Voor mij is het onacceptabel om anderen te veroordelen op basis van afkomst, aanleg, uiterlijk, religie, geslacht, of seksuele voorkeur alleen maar omdat die persoon “anders” is dan jij. Niemand is “gewoon”, ieder mens is uniek en heeft recht op een respectvolle behandeling. Ik hoop dat GroenLinks een steentje kan bijdragen aan een Weert en Nederweert waarin we ons laten inspireren door te luisteren naar elkaar. Juist van diegene die “anders” is kun je zoveel leren!

Bovendien hoop ik dat iedereen in Weert en Nederweert doordrongen raakt van de urgentie en noodzaak om bepaalde gewoonten te veranderen ten behoeve van het voortbestaan van onze aarde met al haar bewoners. Hierbij acht ik het van cruciaal belang dat er lokaal, nationaal en internationaal goed wordt samengewerkt; een lokale politieke partij kan bij deze noodzakelijke omwenteling nauwelijks een rol van betekenis spelen. Kortom, wat mij betreft verdienen Weertenaren en Nederweertenaren het om ook bij gemeenteraadsverkiezingen op GroenLinks te kunnen stemmen!