Femke: "Een van de dingen die tot mij zijn doorgedrongen tijdens mijn studententijd is de ernst van de klimaatverandering. Het is lastig om ingrijpende veranderingen te realiseren en te investeringen in duurzaamheid, maar toch kunnen wij er niet aan ontkomen. Graag zet ik mij in om veranderingen binnen de gemeente Weert en Nederweert mogelijk te maken en daarbij een luisterend oor te bieden voor de betrokken partijen.

Een ander onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt is dierenwelzijn. Wat betreft dit onderwerp ben ik tijdens het backpacken in Azië flink met mijn neus op de feiten gedrukt. De ellende waarin menig dier dagelijks verstrikt raakt heeft me erg geraakt. Hier kan wereldwijd, maar ook in onze gemeente, nog heel veel worden verbeterd!

Als laatste, maar zeker niet als minste, vind ik dat de ontwikkeling van cultuur erg veel meerwaarde heeft voor een gemeente. Cultuur brengt mensen samen en stimuleert “out of the box” denken. Het geeft mensen de kans om van zich te laten horen en weer andere mensen de kans om zaken in een ander perspectief te zien. Vooral onder de jongeren kan deze sector een boost gebruiken, en laten wij nou toevallig bestaan uit een groep GroenLinksers die bruisen van de energie!

Mijn mening is dat het vooral erg belangrijk is om respect te hebben voor mensen en dieren, voor je omgeving, de natuur en het klimaat. Het is onmogelijk om elk aspect van onze maatschappij aan ieders wensen te laten voldoen. Wat we wel kunnen doen is luisteren naar een ander en compromieën maken. Ik vind dat GroenLinks een prachtige partij is, waar respect, eerlijkheid en solidariteit centraal staan. Ik ben dan ook trots om actief te mogen zijn voor deze partij en hoop jullie snel te zien op een van onze activiteiten of vergaderingen."