Transitie Jeugdzorg

GroenLinks steunt de uitgangspunten van de Jeugdwet, die niet echt anders zijn dan die van de Wet Jeugdzorg: zorg dichtbij het kind, snelle toegang, doeltreffende hulp, geen sociale ongelijkheid en veel meer nadruk op preventie en vroege signalering. 

We delen ook de gedachte dat de jeugdhulpverlening daarom zoveel mogelijk op het niveau van de gemeente moet worden geregisseerd om zo te komen tot samenhang daar waar het kan. Decentraliseren, ontschotten, verbinden.

Echter, er rijzen ook heel veel vragen. Ruard Ganzevoort (senator van GroenLinks) vat het als volgt samen;

Er liggen ons drie zware stenen op de maag, met elk verschillende kanten: 

  • De garantie van goede zorg, 
  • de privacy, 
  • en de combinatie met de in te voeren bezuinigingen. 

Elk kind verdient de zorg te krijgen die het nodig heeft. Het kind met een psychiatrische stoornis dient zo snel mogelijk bij de kinderpsychiater terecht te kunnen. Een gezin met behoefte aan opvoedingsondersteuning moet niet onnodig in de GGZ terecht komen. Daarover zijn we het wel eens.

Daarnaast moet er op zijn minst een hele stevige borging van de eigensoortige positie van de GGZ zijn, net zo goed als van de vertrouwensartsen. We gaan niet de medische deskundigheid van deze beroepsgroepen verrommelen omwille van een stelselwijziging. We willen betere waarborgen voor een hardheidsclausule bij het woonplaatsprincipe en voor privacy assessments op lokaal niveau. 

We willen financiële garanties van het rijk om te voorkomen dat straks de gemeente en zorginstellingen en dus kinderen in nood met de gebakken peren zitten. We zijn het kortom eens met de uitgangspunten van de Jeugdwet, maar de staatssecretaris zal toch echt belangrijke toezeggingen moeten doen om ook echt onze steun te krijgen. We zien uit naar zijn antwoorden, die we de volgende week kunnen verwachten.