Weert in beweging

Sport- en beweegbeleid, de weg naar een kerngezonde samenleving!

Gisteravond was ook GroenLinks aanwezig bij het symposium sport- en beweegbeleid 2.0 in Het College in Weert. Een symposium waarin wederom duidelijk werd hoe belangrijk sport en beweging zijn voor Weert en haar samenleving.

 

Een van de eerste onderdelen in het programma was de visie van de politiek op sport- en beweegbeleid. Met 4 stellingen over onder andere topsportbeleid en sporten voor mensen met een beperking moesten de lijsttrekkers plaats nemen op een lijn van volledig mee eens tot volledig mee oneens. Ondanks het feit dat er toch behoorlijke verschillen waren in de positie van lijsttrekkers op de lijn, lag de toelichting zeer dicht bij elkaar. Toch vreemd als je aan de zijde van oneens staat en je toelichting hierbij niet aansluit. Is dit een voorbeeld van politieke keuzestress?

De tweede helft van de avond bestond uit twee workshops. Het was jammer dat er maar 2 workshopronden waren, want alles was even interessant. Maar de politiek moet keuzes maken, dus ook tijdens dit symposium. 
 
De avond heeft nog maar eens dubbel en dwars bevestigd dat stimuleren van sporten en bewegen een taak is van alle maatschappelijke en commerciële organisaties samen. Efficiënte samenwerking, creativiteit en innovatie zijn de sleutels tot succes!
In ons verkiezingsprogramma hebben we dit al in een veel eerder stadium onderschreven.

  • GroenLinks Weert vindt dat sport bereikbaar moet zijn voor iedereen, ongeacht handicap, inkomen of afkomst, o.a. door middel van een sportpas voor jongeren en minima.

  • GroenLinks Weert is van mening dat de gemeente een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol speelt bij het ontwikkelen en stimuleren van sport en bewegen. 

  • GroenLinks Weert wil benadrukken dat topsport begint bij de start van een sportloopbaan. GroenLinks wil investeren in de breedtesport, daarmee investeren we in de topsport van de toekomst.

Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk sport en beweging zijn voor een duurzame, gezonde en sociale samenleving. Sport en bewegen leveren meer op dan alleen gezonde mensen. Aan het begin van de avond werd een filmpje* van NOC/NSF en Esther Vergeer getoond over het belang van sport in de buurt. Ook wij geloven in de kracht van sport- en beweegbeleid opgenomen in alle mogelijke beleidsterreinen. Wij onderschrijven dat sport- en beweegbeleid het middel is tot een gezonde en duurzame samenleving en zullen ons daar 100% voor inzetten.

Het sleutelwoord is samenwerken, één van de dingen die in Weert goed mogelijk zijn, als we naar het juryrapport van Weert sportstad kijken. Maar om samenwerking te stimuleren zal er wel een coördinerende en verbindende partij moeten zijn zonder eigen belang. De verbindende factor in het geheel is en blijft in onze visie Punt Welzijn als sport en welzijnsorganisatie. Zij staan midden in de samenleving!

De basis voor het leggen van verbindingen is enkele jaren geleden al gelegd met de combinatiefunctionarissen die een niet te onderschatten rol spelen. Laten we niet afbreken wat we hebben om daarna weer opnieuw aan iets te gaan bouwen. We hebben een goed fundament, laten we dáár verder op bouwen.

GroenLinks steunt sport- en beweegbeleid 2.0 en behoud van de combinatiefunctionarissen voor een gezonde, duurzame en prettig leefbare samenleving!