Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Iedereen geeft hieraan zijn eigen invulling en deze ruimte moet er ook zijn. GroenLinks wil dat voorzieningen voor sport, recreatie en cultuur voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn, zodat meedoen in de samenleving voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. Met name jongeren moeten de ruimte en mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien, zowel sportief als cultureel.

Wat wil GroenLinks Weert:

  • Multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen, zodat bijvoorbeeld ook verenigingen zonder accommodatie een onderkomen hebben.
  • Cultuur, sport en welzijn toegankelijk maken voor iedereen (Gemeente Weert Sportstad), bijvoorbeeld door middel van een cultuurpas voor jongeren en minima.
  • Goede en spraakmakende kunst in de openbare ruimte versterkt het culturele klimaat én de leefbaarheid in de stad en is dus onmisbaar.
  • Voor jongeren die op nieuwe wijze kunst willen maken, komen er faciliteiten zodat ze kunnen werken met nieuwe media, andere structuren, andere uitingsvormen en andere kanalen, en uiteindelijk ook een andere kunstwereld.
  • Kleinschalige en laagdrempelige initiatieven zoals lokale festivals zijn onmisbaar voor het culturele weefsel van de stad en verdienen gemeentelijke steun.
  • In elke wijk komen speelplekken voor de jeugd. Naast financiering door de gemeente wordt ook gezocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden.