Verkiezingsprogramma: Samen werken aan een duurzaam Weert

Met open en eerlijke politiek willen wij onze bijdrage leveren aan de Weerter samenleving met een groen en sociaal fundament. En, zeg nu zelf, de groenste stad van Europa zonder GroenLinks in de gemeenteraad, dat is toch ondenkbaar?

Ons ideaal is een gezonde, schone, veilige en duurzame gemeente. Een plek waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. Een dynamische, ondernemende gemeente, waar creatieve oplossingen voor morgen worden gekozen om het verschil te maken. De gemeente waar de gemeenteraad en B&W er zich terdege van bewust zijn, dat zij er uitsluitend zijn voor de belangenbehartiging van haar burgers en ondernemers, hen faciliteert en meedenkt met hun vragen en wensen.

GroenLinks juicht de vele initiatieven van burgers toe en stelt zich ten doel, hen hierin te ondersteunen. We gaan burgers in een vroeg stadium betrekken bij de organisatie en invulling van hun wensen. Een voorbeeld hiervan is dat GroenLinks Weert zich zal inspannen om zorg beter, goedkoper, eerlijker en dichter bij huis te organiseren.

Tussen individuele keuzevrijheid en sturing van de overheid bestaat altijd een zekere spanning. GroenLinks gaat voor vrijheid en emancipatie, groen én sociaal. Dat betekent, dat we gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Ons uitgangspunt daarbij is ‘anders uitgeven’ door de juiste prioriteiten te stellen. Een speerpunt is bijvoorbeeld actief zorgen voor behoud en vergroting van de werkgelegenheid. Bestaanszekerheid voor alle inwoners van Gemeente Weert is ons ideaal.

Om ons hard te maken voor wat nodig is voor de Gemeente Weert is het voor ons van groot belang, dat we luisteren naar alle inwoners. Wij proberen op alle mogelijke manieren, persoonlijk, digitaal en via de traditionele media, de dialoog aan te gaan. Het is úw mening, die voor ons van belang is.

De politieke koers van GroenLinks is groen, links en progressief: optimistisch, vernieuwend, oplossingsgericht, realistisch en concreet. GroenLinks gaat voor eerlijke politiek.