Het Beekstraatkwartier, een last of een kans?

Gisteravond was er in De Roos een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden van het gebied Beekstraatkwartier en omgeving. Tijdens deze avond konden de aanwezigen de verschillende politieke partijen vragen stellen over hun visie. Deze avond werd georganiseerd door de BOB (Bewoners Organisatie Binnenstad). Ook GroenLinks Weert was aanwezig om haar visie toe te lichten, en dit willen we graag nog een keer met u delen.

Als we terugkijken is zo’n 7 a 8 jaar terug met het besluit voor het bouwen van een nieuw stadhuis de discussie gestart over het Beekstraatkwartier (Beekstraat, Hegstraat, Hogesteenweg en de nabije omgeving). Na het besluit voor nieuwbouw van het stadhuis was ook direct het plan om het oude gemeentehuis incl. de directe omgeving te slopen en hier integraal een nieuwe invulling te geven aan het gebied. De weg van dit plan is lang gevolgd en heeft al zo’n 8 ton aan onderzoeken gekost. De economische crisis gooide roet in het eten van de plannen voor sloop. Maar helaas duurde het nog tot de zomer van 2013, voor dit echt doordrong en er voor een andere koers gekozen moest gaan worden. Iedereen zit dan met de handen in het haar en weet geen oplossing voor het probleem. De bestuursopdracht voor het college is dan inmiddels aangepast en er worden nieuwe acties uitgezet. Het duurt dan nog tot begin 2014 voordat er ineens allerlei andere plannen voor het gebied in beeld komen. De Stec-groep had de opdracht om die plannen financieel en juridisch te beoordelen en te toetsen. Maar de uitkomst van dit onderzoek biedt nog niet voldoende houvast om beargumenteerd een goede keuze te maken uit de diverse plannen.

Het geheel in ogenschouw nemend kunnen we concluderen dat nu zo’n 3 maanden voor het nieuwe stadhuis in gebruik genomen wordt en zo’n 8 jaar na de start van de discussie er nog maar weinig duidelijkheid is. De duidelijkheid waarop de aanwezige bewoners hadden gehoopt tijdens deze informatieavond kwam er niet!

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente bewoners al zo’n 8 jaar in onzekerheid laat en geen duidelijkheid schept over hun toekomst ongeacht verdere planontwikkeling. Huizen van de bewoners die direct grenzen aan de parkeergarage zijn op dit moment onverkoopbaar omdat er nog grote onzekerheid bestaat over de toekomst van het gebied.

Onze visie bij dit heikele thema is gericht op duurzaamheid.
Laten we voorop stellen dat GroenLinks het ‘t allerbelangrijkste vindt dat bewoners zeer snel duidelijkheid krijgen over de toekomst van het gebied. GroenLinks zal zich daar ook voor de volle 100% voor inzetten! We kunnen bewoners rondom het gemeentehuis niet nog eens 5 tot 10 jaar in onzekerheid laten over de toekomst van het gebied.

Als we kijken naar het gebied zelf zijn wij absoluut geen voorstander van sloop van het Beekstraat kwartier, nu niet en over 10 jaar niet. Wij geloven in de duurzame inzetbaarheid van gebouwen, ook van het huidige gemeentehuis. Slopen is pas een optie als alle andere opties aantoonbaar niet het gewenste resultaat opleveren. Wel is het gebouw toe aan een grondige renovatie, deels ook door het ontstane achterstallige onderhoud doordat er de afgelopen jaren nog maar minimaal is geïnvesteerd in het in stand houden van het gebouw.

GroenLinks wil niet denken in problemen, maar vooruit kijken en zoeken naar oplossingen voor de bewoners van het Beekstraatkwartier en het gebied zelf. De maatschappij is de afgelopen jaren enorm veranderd, dus we komen er niet meer met traditionele planontwikkeling en traditioneel denken. We moeten innovatief en creatief te werk gaan en daarbij alle belanghebbenden betrekken.

Wat zijn onze uitgangspunten voor het Beekstraatkwartier?
- Snel duidelijkheid voor bewoners nu en voor de toekomst;
- Het plan moet een positieve impuls geven aan de binnenstad;
- Het plan moet geen leegstand in de rest van de binnenstad veroorzaken;
- De invulling moet passen in de integrale visie voor de binnenstad;
- De oplossing moet zorgen voor extra werkgelegenheid in de binnenstad;
- Duurzaamheid en toekomstbestendigheid als  leidraad.

Wij zijn ook groot voorstander van het herstel van groen in de binnenstad.
Op enkele bomen na is in de afgelopen decennia het groen uit de binnenstad verdwenen! GroenLinks Weert ziet echter niets in het plan van sloop van het gemeentehuis en inrichting van het gebied als stadspark. Het aanbrengen van groen in de binnenstad is van belang voor de gehele binnenstad, dit moeten we niet concentreren op één locatie.

Wij zien het Beekstraatkwartier als een kans die Weert als stad een buitengewoon positieve impuls kan geven voor nu en voor de toekomst!