Verkiezingsborden
Geen wildgroei aan verkiezingsborden, zo kan het ook!

GroenLinks hekelt verkiezingscampagne in Weert

GroenLinks Weert doet als niet zittende partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. De partij doet mee omdat mensen moeten kunnen kiezen voor eerlijke politiek en heldere standpunten. GroenLinks Weert gaat voor meer groen in de gemeente, meer banen voor Weert, goede zorg in de wijk en een open en toegankelijk gemeente(bestuur). Dit laatste speerpunt hebben politieke partijen zelf in de hand, stelt de partij.

Tegen het eind van de campagne kijkt de lokale afdeling terug naar de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. GroenLinks Weert hekelt de verkiezingscampagne zoals die in Weert gevoerd wordt. Over 4 jaar moet het oerwoud aan verkiezingsborden zijn teruggebracht naar een normaal niveau en moeten alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen met elkaar in debat treden, in de wijken en de dorpen van onze gemeente, dicht bij de kiezers.

Voor een goed begrip van wat volgt, GroenLinks Weert vindt dat mensen voor je moeten kiezen om je ideeën, niet vanwege campagnehuizen met gratis koffie, koek en manicure. Ons hele verkiezingsbudget is daarom maar € 1250,- (ongeveer gelijk aan de jaarcontributie van de actieve leden), genoeg voor de 50 reclameborden die je volgens het verkiezingsreglement mag plaatsen in de stad, een paar posters, flyers en 2 spuitbussen om een caravan mee te spuiten.

Debatten
De zittende partijen lieten een debattenreeks op de lokale TV organiseren. De kosten hiervan bedroegen €2500 en deze kosten, zo besloten de zittende partijen, zouden eerlijk verdeeld worden onder alle deelnemende partijen. Aangezien er 7 partijen meedoen mocht GroenLinks even €358 aftikken om mee te mogen discussiëren, een kwart van ons campagnebudget. Zittende partijen krijgen financiële middelen uit fractiegelden en kunnen die 358 euro makkelijk bij elkaar sparen in 4 jaar.

Volgens GroenLinks is het niet meer dan logisch dan dat de zittende partijen de debatten organiseren (de Tweede Kamer organiseert ook haar eigen vergaderingen) en nieuwkomers kosteloos aan laten schuiven, zo doe je dat in een fatsoenlijke democratie. GroenLinks Weert vindt ook dat er meer debatten moeten zijn over 4 jaar in de wijken en dorpen om de kiezer duidelijk te maken waar partijen op lokale thema’s voor staan. Het is van groot belang om kiezers een duidelijke keuze voor te leggen hoe de gemeente bestuurd zou moeten worden. Daarvoor moeten de kopstukken van politieke partijen in de wijken en in de dorpen met elkaar in debat gaan, om verschillen duidelijk te maken en keuzes toe te lichten.

Posters
De stad is momenteel vergeven van de verkiezingsborden. Toen we ons inschreven kregen we het verkiezingsreglement waarin stond dat er maximaal 50 borden geplaatst mochten worden, 300 meter uit elkaar. Elke partij kreeg hiervoor 50 controle stickers, alle borden van GroenLinks hebben er 1. Dit is door de zittende partijen zelf vastgesteld beleid. VVD, PvdA, CDA en vooral SP vele malen meer borden geplaatst, en ook nog eens vlak op elkaar. Dit leidt tot een verziekt straatbeeld, en een kostenexplosie die uit algemene middelen betaald wordt. Die regels zijn er dus niet voor niks, en dat de zittende partijen het weglachen zegt erg veel over hun minachting voor de lokaal afgesproken regels.

GroenLinks Weert probeert eerlijke politiek volgens de regels te spelen, U kunt daar ook voor kiezen door ons te steunen. Wij zullen ons hard maken voor een rustiger straatbeeld in 2018: alleen op vastgestelde plakplaatsen 1 poster per partij op de ouderwetse gemeentelijke borden, een stuk of 20 verspreid door de stad, de rest via sociale media en persoonlijk contact. Ondenkbaar? Een gemeente als Amstelveen heeft deze regels en het straatbeeld is er momenteel een weelde.

GroenLinks vindt de lokale democratie van ongelofelijk groot belang. Doordat er steeds meer taken naar de gemeente komen, zullen er ook steeds meer belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij is het noodzakelijk dat politieke partijen met een verhaal naar de kiezer gaan, en niet elkaar beconcurreren met een overdaad aan verkiezingsborden in de gemeente en een handvol debatten waar enkel de politieke partijen zelf aanwezig zijn. Daar wil de partij onder andere de komende 4 jaar aan werken, zodat het hoogtepunt van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 niet de verkiezingsslogan van de VVD of het campagnefilmpje van de PvdA is.