Gemeente Weert: voer een pro-actief, vastberaden en concreet sportbeleid!

Gister avond heeft onze lijsttrekker Bas Meijboom in de raadsvergadering van de gemeente Weert een betoog gehouden voor het behoud van de combinatie functionarissen. In dit artikel vindt u de integrale tekst van het betoog van gister avond. GroenLinks is blij dat er in de raadsvergadering een motie aangenomen die nog kansen biedt voor de toekomst van de combinatiefunctionarissen in Weert, al was de inzet hoger waarbij de financiering voor combinatie functionarissen tot de zomer van 2015 was gedekt.

Het betoog

Weert is een allround gemeente die op veel onderdelen goed presteert. Wij hebben een hoog sportbudget per inwoner en er zijn prima voorzieningen. We mogen trots zijn op een hoog sportdeelnamecijfer en ook op topsportniveau spelen we aardig mee. De Gemeente Weert werd door de jury beschouwd als een echte ‘doe-gemeente’ die sportbeleid tot de verantwoordelijkheid van veel partijen wil maken. Met een positieve en proactieve houding grijpt de gemeente iedere uitdaging aan om haar sportbeleid te ontwikkelen. De gemeente heeft duidelijke keuzes gemaakt en gaat daarvoor.

Weert sportstad 2012!
Weert stad met topsport in verschillende disciplines!
Weert, een stad die zich wil profileren als sportgemeente!
Weert, een stad waar kampioenen wonen!

De uitspraak  ‘De jeugd heeft de toekomst’ is ook van toepassing op de ontwikkeling op het gebied van sport en beweging! Investeren in sport voor de jeugd betekent investeren in een gezonde toekomst.

Het sleutelwoord bij het sportstimuleringsbeleid is samenwerking. In Weert werken sportaanbieders, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties intensief en enthousiast samen. Alle kinderen en jongeren kunnen dagelijks bewegen in de nabije omgeving.

De oplettende luisteraar heeft in mijn betoog passages uit het Essay sportgemeente van het jaar 2012 en het bijbehorende juryrapport gehoord.

Mijn vraag aan u: Wat gebeurt er als we het fundament onder een huis weghalen? Precies dan stort het huis in en zal er niet meer overblijven dan een berg steen en puin waar we niets anders mee kunnen dan afvoeren en in herinnering houden.

 
De combinatiefunctionarissen vormen mede de fundamenten waarop de uitvoering van het florerende sport en beweging beleid rust. Als die fundamentele functie verdwijnt, zal dat grote gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkeling op het gebied van sport en beweging.

Natuurlijk snappen we de terughoudendheid van partijen om direct in te stemmen met een structurele inzet van financiële middelen voor behoud van de combinatie functionarissen. Maar laten we door samenwerking ‘wat door de jury werd geprezen’ lef tonen en samen zoeken naar creatieve oplossingen voor schooljaar 2015/2016 en verder.

We investeren een groot deel van het beschikbare budget van  € 5,1 miljoen in stenen. We moeten ook investeren in mensen, want zonder mensen hebben de stenen geen waarde!

Neem een besluit voor het ter beschikking stellen van het budget voor het gehele schooljaar 2014/2015.
En spreek uit dat de gemeente er samen met alle betrokken partijen voor gaat om te zoeken naar een structurele dekking van de kosten voor het schooljaar2015/2016 en verder.

Iedereen erkent namelijk het belang van de combinatie functionarissen. Het gaat er om hoeveel geld we er voor over hebben.

Hoeveel geld willen we investeren in gezonde burgers. Nu investeren in sport en beweging is beperken van de toename van zorgkosten in de toekomst.

Wacht met het beschikbaar stellen van budget niet tot het najaar, want dit is te laat. Zeker voor scholen is het van belang om afspraken te kunnen maken voor een geheel schooljaar! Ook kun je de combinatiefunctionarissen niet tot het najaar in onzekerheid laten over hun toekomst!

Geef de scholen, verenigingen en Punt Welzijn zelf een opdracht mee en regel niet alles zelf als gemeente! Deze week stond in de nieuwsbrief van het blad management dat ziektepreventie de nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarde wordt. Oftewel werkgevers gaan meer investeren in sport en beweging.

Volgens mij hebben we hiermee al twee aangrijpingspunten voor het realiseren van de dekking voor de kosten. In de huidige tijd moeten we creatief en innovatief zijn: niet bezuinigen maar anders uitgeven.

Ik wil afsluiten met een aantal belangrijke zaken die we niet moeten vergeten:
- Zonder combinatie functionarissen geen vakdocenten voor het bewegingsonderwijs. Ook vanuit het voortgezet onderwijs komt terug dat het niveau van sport en beweging in het basisonderwijs aanzienlijk is verbeterd.
- Zonder combinatie functionarissen wordt voor sport en beweging weer een drempel voor jeugd gelegd. Ze kunnen niet meer via sport na school kennis maken met verschillende sporten.
- Zonder combinatiefunctionarissen is er geen professionele ondersteuning meer voor verenigingen.
- Zonder combinatie functionarissen geen buurtsport activiteiten meer zoals de Urban Sportstour, wat ook een groot gemis zal zijn bij de landelijke buitenspeeldagen.
- Zonder combinatie functionarissen stopt ook de coördinatie door Punt welzijn als verbindende factor tussen de verschillende partijen. 
- Zonder combinatiefunctionarissen zal een toekomstige titel sportstad van Nederland misschien alleen nog een illusie zijn. Want we verliezen hiermee een belangrijke kwaliteit, samenwerking en verbindende factor in de sport.

Ik dank u voor uw aandacht.